Wie zijn wij, het auteursrecht en financiële verantwoording

Betacursus is een initiatief van Stichting Deltacursus. De namen van de bestuursleden vindt u onderaan.

Wat geloven wij?

We onderschrijven de Apostolische geloofsbelijdenis (pdf) die in zijn bondigheid en eenvoud ook voor zo veel gelovigen vóór ons leidraad is geweest. Voor verdere toelichting van onze achtergrond schreven we een eigen belijdenis, Geloofsbelijdenis van Stichting Deltacursus (pdf).

auteurOver de auteur

Het leeuwendeel van het schrijfwerk van de diverse cursussen is gedaan door een medewerker waar we als bestuur groot vertrouwen in hebben. Dat vertrouwen is vooral gebaseerd op zijn jarenlange arbeid in Azië en het Midden-Oosten en wat we daarvan als resultaat hebben gezien.
Na zijn theologische studie heeft hij zich namelijk toegelegd op het trainen van mensen van allerlei opleidingsniveaus hoe als christen te leven, en ook om hen te helpen een christelijke bediening te ontwikkelen. Deze werkzaamheden gedurende tientallen jaren hebben daarnaast geresulteerd in cursussen, waarvan een aantal nu in het Nederlands beschikbaar is; deze zijn alle uitvoerig door ons uitgetest in diverse gespreksgroepen en bijbelstudiekringen.

copyrightCopyright

Verveelvoudiging van alle materialen is toegestaan en wordt aangemoedigd, mits ongewijzigd en met bronvermelding, en zonder er geld voor te rekenen.

Financiële steun voor onze projecten

Het cursusmateriaal op onze website wordt gratis aangeboden. En we nodigen u ook nadrukkelijk uit hiervan profijt te hebben! Er wordt gewerkt aan nog meer cursussen. Bovendien willen we de cursussen ook in andere talen beschikbaar stellen. Meerdere mensen lieten al eerder weten hier graag aan te willen bijdragen. Uw donatie is meer dan welkom omdat er forse kosten gemoeid zijn met het vertalen van deze materialen. Vertaling gebeurt naar meerdere talen zodat de materialen ook bruikbaar zijn in enkele landen in Azië, in het Midden-Oosten en in Zuid-Amerika.

Stichting Deltacursus

ANBIDe organisatie die dit alles coördineert, is Stichting Deltacursus.
Deltacursus is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27336273.
Zij is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI, zodat giften door u voor aftrek van de inkomstenbelasting aangemerkt kunnen worden.
Ten behoeve van de ANBI-status is het meest recente jaarverslag van Stichting Deltacursus opgenomen op die website .

Ons IBAN is  NL77 ABNA 0402 2843 64 t.n.v. Deltacursus te Berkel en Rodenrijs.
De BIC is  ABNANL2A.

Bestuur van Deltacursus

e-mailHet bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Paul Lieverse, voorzitter
  • Karel Kuijpers, secretaris
  • Gerben van der Werf, penningmeester

U kunt ons bereiken via het algemene e-mailadres: info@deltacursus.nl.

Op dit adres is ook alle feedback welkom!


© 2009–2021 Deltacursus.