logoBetacursus
Boeken van de Bijbel Alpha-cursus Groei-studiesOver ons NL vlag EN vlag

De Openbaring van Johannes

Openbaring

Misschien denk je dat Openbaring een geheimzinnig boek is? Het moeilijkst te begrijpen boek in de Bijbel? Satan wil je dat graag laten denken, omdat het boek Openbaring de overwinning van Christus over Satan verkondigt! Het boek Openbaring is niet bedoeld om je af te schrikken. Integendeel! Het bemoedigt je door te laten zien dat Jezus Christus oppermachtig is en dat jij door Christus ‘meer dan overwinnaar’ bent; zowel nu als in de toekomst, bij de wederkomst van Christus.

Het doel van deze studies is om je te helpen het boek Openbaring beter te begrijpen.

Het boek Openbaring is een apocalyps, een onthulling of openbaring van de boodschap van Jezus Christus. Het boek gebruikt daartoe visioenen, die symbolen en getallen bevatten. Jezus Christus zelf geeft ons de sleutel tot de interpretatie van het boek Openbaring. Hij bepaalt de regels volgens welke het boek moet worden uitgelegd.

In 2021 hebben we de gehele tekst tekstueel herzien, maar deze houdt geen inhoudelijke wijzigingen in.

Hoofdstuk Titel
Inleiding Christus is overwinnaar
Hfdst. 1 Jezus Christus is aanwezig en actief te midden van alle gemeenten in de hele wereld
Hfdst. 2 Gemeenten zijn het licht van de wereld
Hfdst. 3 Gemeenten zijn het licht van de wereld (vervolg)
Hfdst. 4 God op zijn troon heerst over het universum van eeuwigheid tot eeuwigheid
Hfdst. 5 God voert zijn eeuwige plan uit door het Lam
Hfdst. 6 Christus zet de apocalyptische gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis in beweging
Hfdst. 7 De bescherming van de strijdende Kerk en de heerlijkheid van de triomferende Kerk
Hfdst. 8 De zeven bazuinen van oordelen die waarschuwen en oordelen aankondigen
Hfdst. 9 De zeven bazuinen van oordelen die waarschuwen en oordelen aankondigen (vervolg)
Hfdst. 10 De zoete en bittere taak en de finale overwinning
Hfdst. 11 De laatste oproep tot bekering
Hfdst. 12 De werkelijke reden voor de strijd tussen de Kerk en de werld is de strijd tussen Christus en Satan
Hfdst. 13 De politieke en religieuze bondgenoten van Satan in dienst van zijn oorlog tegen christenen
Hfdst. 14 De granoogst en de wijnoogst – Een bemoediging voor gelovigen en een waarschuwing voor ongelovigen
Hfdst. 15 Het uitgieten van de zeven schalen met de zeven laatste plagen
Hfdst. 16 Het uitgieten van de zeven schalen met de zeven laatste plagen (vervolg)
Hfdst. 17 De morele en culturele bondgenoot van Satan in dienst van zijn oorlog tegen christenen
Hfdst. 18 De bestraffing van Babylon vertegenwoordigt de vernietiging van de goddeloze wereld
Hfdst. 19 De viering van de overwinning in de hemel en de laatste oorlog op de aarde
Hfdst. 20 Een samenvatting van de strijd tijdens de nieuwtestamentische periode
Hfdst. 21 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem
Hfdst. 22 Het nieuwe Jeruzalem (vervolg) en de laatste vermaningen van Jezus Christus
Supplement Andere gezichtspunten over de uitleg van Openbaring