logoBetacursus
Boeken van de Bijbel Alpha-cursus Groei-studiesOver ons NL vlag EN vlag

Het Evangelie volgens Johannes

Bestudering van het Johannes evangelie is een geschikte start om bekend te raken met Jezus Christus, zijn persoon en zijn boodschap.
Bestudering van dit bijbelboek kan je individueel doen, maar vaak is bestudering samen met anderen extra lonend.
Als methode van bijbelstudie adviseren we om hierbij de eenvoudig aan te leren Vijf stappen-methode (pdf) te gebruiken.

Als hulp bij deze studie vind je hier een set materialen: uitleg van het gedeelte waarin de voornaamste punten aan bod komen; daarnaast extra informatie welke van dienst kan zijn voor de leider van een studiegroep. De uitleg in twee pagina’s zou als hand-out voor deelnemers kunnen dienen.

Aanhalingen in de tekst zijn genomen uit gangbare Nederlandse vertalingen van de Bijbel – zoals de NBG (1951), de GNB (1996) en de NBV (2004). Maar vaak gebruiken we ook eigen, zo letterlijk mogelijke omzettingen uit de Griekse grondtekst.

Johannes

In de tabel vind je van elk bijbelgedeelte:

  • In de eerste kolom een uitleg van het gedeelte in twee pagina’s.
  • In de tweede achtergrondinformatie. Deze is vooral bedoeld voor de groepsleider.

Er is ook nog een Inleiding op het Johannes evangelie (pdf).

Tekstgedeelte Korte uitleg Extra info
Johannes 1:1-18
Johannes 1:19-52
Johannes 2
Johannes 3
Johannes 4
Johannes 5
Johannes 6
Johannes 7
Johannes 8
Johannes 9
Johannes 10
Johannes 11
Johannes 12
Johannes 13
Johannes 14
Johannes 15
Johannes 16
Johannes 17
Johannes 18
Johannes 19
Johannes 20
Johannes 21