Alpha-cursus

Hier vind je een complete evangelisatiecursus. De naam Alpha-cursus is ontleend aan de cursussen van Alpha Nederland.*) Onze Alpha-cursus organiseert geen bijeenkomsten maar biedt hulpmiddelen om het evangelie te leren uitleggen en om een ontdekkingsgroep te leiden.

*) Wil je een Alpha-cursus in je eigen woonplaats volgen? Kijk dan op alpha-cursus.nl of alphayouth.nl voor een Alpha bij jou in de buurt.

De Groei-studies zijn nazorg studies. Ze zijn bedoeld voor direct na de bekering of als voorbereiding voor lidmaatschap in de gemeente.

Evangelie uitleggen

‘Evangelie’ betekent ‘goed nieuws’ over God en zijn grootste cadeau aan mensen. De boodschap van het evangelie kan op verschillende manieren doorgegeven worden: door verkondiging, liederen, toneelspel en tekeningen of illustraties.

Onderstaande studies bevatten hulpmiddelen om dat zelf te leren doen.

Het evangelie in 14 bijbelverzen (met illustratie) (pdf).

De betekenis van de woorden ‘zonde’, ‘dood’ en ‘oordeel’ (pdf).

Getuigenis vertellen

Van Paulus en van Timotheüs lezen we in de Bijbel hoe ze hun getuigenis geven.
Wat kunnen we daarvan leren, en hoe kunnen wij een persoonlijk getuigenis geven?

Je persoonlijke getuigenis vertellen (pdf).

Evangelisatie

Het evangelie begrijpen in vijf bijbelstudies, één per bijeenkomst:

Kom met een paar mensen vijf weken na elkaar samen om de blijde boodschap van de Bijbel te begrijpen.
Nodig een aantal mensen uit om samen met jou vijf keer een studie te doen over de meest hoopvolle boodschap in de wereld.

De studie kan de volgende vijf kernvragen behandelen:

  1. Bestaat God wel?
  2. Wat is eigenlijk het probleem van de mensheid?
  3. Wat is de oplossing voor het probleem van de mens?
  4. Hoe kan een mens een relatie met God beginnen?
  5. Wat kunnen christenen met zekerheid verwachten van hun geloof?

Als hulp bij de bespreking hiervan vind je hieronder bijbelstudies over deze vijf vragen.

Onderwerp  Studie 
1. Aanwijzingen voor het bestaan van God document
2. Probleem van het lijden document
3. Oplossing van het probleem document
4. Respons die God van mensen verwacht document
5. Verwachting van een christen document

Deze vijf studies zijn ook in het Engels beschikbaar, zie daarvoor Evangelistic Bible Study.

John

Ontdekkingsgroep

Er zijn veel manieren om het evangelie door te geven. Bijvoorbeeld persoonlijke evangelisatie, evangelisatie in kleine groepen of evangelisatie door middel van een grote campagne. Of evangelisatie door middel van zang, muziek en drama. Of door middel van boeken, posters, radio, televisie en internet.

Een voorbeeld van evangelisatie door middel van een kleine groep is ‘de ontdekkingsgroep’. In een ontdekkingsgroep bespreekt een klein groepje mensen de Bijbel op een manier die hen helpt om de boodschap van het evangelie te ontdekken. Het doel van de ontdekkingsgroep is om vanuit de Bijbel de waarheden over God, de mens en het leven samen te ontdekken en te bespreken.

Hieronder vind je een voorbeeld van vijf besprekingen met hulpvragen.

Marcus 1:1-45
Gebruik voor de bespreking de vragen uit dit bijbelgedeelte:
1. Welke daad van Jezus Christus spreekt jou het meest aan?
2. Wat betekent het dat Jezus met de Heilige Geest doopt? (1:8)
3. Hoe kan iemand in een persoonlijk relatie tot Jezus Christus komen? (1:15,17)
Als hulp vind je hierbij een voorbeeld van zo’n studie: Marcus 1:1-45 (pdf).

Marcus 2:1 – 3:6
De vragen uit dit bijbelgedeelte:
1. Waarom geneest Jezus de verlamde niet meteen? (2:10)
2. Waarom geneest Jezus op de sabbat? (2:27-28; 3:4)
3. Hoe kan iemand zich bekeren? (2:17)

Marcus 3:7 – 4:15
De vragen uit dit bijbelgedeelte:
1. Wat is de zonde tegen de Heilige Geest? (3:29)
2. Wat betekent de gelijkenis van de zaaier? (4:14-15)
3. Hoe komen mensen in een persoonlijke relatie met Jezus? (3:14; 3:35)

Marcus 4:35 – 5:43
De vragen uit dit bijbelgedeelte:
1. Hoe wordt er op Jezus gereageerd (in dit bijbelgedeelte)? (4:40-41; 5:7,12,17; 5:40)
2.Welke werken doet Jezus om aan te tonen dat hij niet alleen een mens is? (4:39; 5:13; 5:27-30; 5:41-42)
3. Welk soort geloof kan een mens behouden? (4:40; 5:34,36)

Marcus 10:1-45
De vragen uit dit bijbelgedeelte:
1. Wat leert Jezus over het huwelijk? (instelling van God, grenzen)
2. Welke dingen kunnen je buiten het Koninkrijk van God houden? (verkeerde houding, rijkdom)
3. Wat is het belang van Jezus lijden? (verzoening van zonden, ware aard van leiderschap)

Nazorg

Nazorg betekent geestelijke zorg geven aan een persoon wanneer hij of zij tot geloof in Jezus Christus is gekomen.
Het is de eerste fase van discipelschap.
Er zijn verschillende zaken die belangrijk zijn voor een nieuwe gelovige welke bij nazorg met hem of haar behandeld worden.

Nazorg (pdf), zie ook de Groeistudies (eveneens onder de link in het menu bovenaan)

Strijd in gebed

Deze studie gaat over het belang van voorbede en het belang van volhardend gebed.

Strijd in gebed (pdf).