Het Evangelie naar Johannes

In onderstaande tabel vind je van elk bijbelgedeelte:
in de ene kolom achtergrondinformatie
in de andere een samenvatting in twee pagina’s.
Er is ook nog een Inleiding op het Johannes evangelie .

Bijbel-
gedeelte
Achtergrond-
informatie
Take-home
message
Johannes 1 (a)
Johannes 1 (b)
Johannes 2
Johannes 3
Johannes 4
Johannes 5
Johannes 6
Johannes 7
Johannes 8
Johannes 9
Johannes 10
Johannes 11
Johannes 12
Johannes 13
Johannes 14
Johannes 15
Johannes 16
Johannes 17
Johannes 18
Johannes 19
Johannes 20
Johannes 21

Bestudering van het Johannes evangelie is een geschikte start om bekend te raken met Jezus Christus, zijn persoon en zijn boodschap.
Bestudering van dit bijbelboek kan je individueel doen, maar vaak is bestudering samen met anderen extra lonend.
Als methode van bijbelstudie adviseren we om hierbij de eenvoudig aan te leren Vijf stappen-methode te gebruiken.

Als hulp bij deze studie biedt “Betacursus.nl” je hierbij een set materialen: achtergrondinformatie welke van dienst kan zijn voor de leider van een studiegroep; daarnaast samenvattingen van de voornaamste punten die bij deze bijbelstudies aan bod komen.

Aanhalingen in de tekst zijn genomen uit gangbare Nederlandse vertalingen van de Bijbel – zoals de NBG (1951), de GNB (1996) en de NBV (2004). Maar vaak gebruiken we ook eigen, zo letterlijk mogelijke omzettingen uit de Griekse grondtekst.


1999, Betacursus.